24 lipca 2024
Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku – najważniejsze informacje

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku – najważniejsze informacje

Na wokandach sądowych najczęściej pojawiają się sprawy rozwodowe oraz takie, które są związane z podziałem majątku czy nawet ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi. Co warto wiedzieć, jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku? W tym przypadku  kwestie są dość sporne, gdyż każdy ze współmałżonków będących w sporze chciałby otrzymać jak największą część wspólnego majątku. Takie spory najczęściej związane są z koniecznością odbycia wielu rozpraw sądowych, a także z mocnym stresem.

 

Jakie są zależności w kwestii – rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku? Otóż strony postępowania mogą złożyć wniosek o podział majątku wspólnego zarówno w trakcie trwania sprawy rozwodowej, jak i po jej zakończeniu. Takie sytuacje są jednak możliwe wyłącznie wtedy, kiedy podział majątku nie wpłynie negatywnie na czas potrzebny do rozpatrzenia sprawy rozwodowej.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku – kto ma większe szanse na pozytywne zakończenie sprawy?

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku, warto zaznaczyć, iż znacznie większe szanse na pozyskanie korzystniejszej części wspólnego dotychczas majątku ma strona postępowania, która przegra sprawę rozwodową. Były małżonek winny rozpadowi małżeństwa położony jest w znacznie gorszej sytuacji, gdyż może zostać pociągnięty do odpowiedzialności alimentacyjnej, a także stawiany jest raczej na przegranej pozycji, jeśli chodzi o sprawy o podział majątku. W takich sytuacjach wiele zależy jednak od tego, jak wyglądała sytuacja zarobkowa małżonków w czasie trwania małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *