28 maja 2024
Integracyjny system kształcenia

Integracyjny system kształcenia

Integracyjny system kształcenia ma na celu edukację dzieci zdrowych oraz tych, które wykazują zaburzenia w różnych stopniu. Tm samym, do szkoły integracyjnej uczęszczają zarówno uczniowie, którzy mogliby chodzić do standardowej placówki jak i ci, którzy na co dzień wymagają terapii w zakresie neurologii czy motoryki ruchowej.

Dzięki temu stwarzane są dzieciom niepełnosprawnym doskonałe warunki do rozwoju i nauki. Tutaj uczą się funkcjonować w środowisku przy jednoczesnym pobieraniu edukacji według wymagań MEN-u oraz mogą liczyć na specjalistyczna rehabilitację schorzeń wedle zapotrzebowania. Wiele zalet szkoła integracyjna warszawa ma również jeśli weźmiemy pod uwagę dzieci całkowicie zdrowe. To tutaj uczą się empatii i tolerancji, stają się pomocne dla swoich rówieśników, którzy wymagają specjalnej uwagi. Dla nich to przede wszystkim nauka funkcjonowania w świecie, w którym nie zawsze wszyscy mają jednakowe potrzeby i oczekiwania.

Integracyjny system kształcenia prowadzony jest na terenie całej Polski w różnych placówkach edukacyjnych. Najczęściej są to szkoły specjalne bądź integracyjne chociaż zdarza się również, że przy szkołach standardowych zostają utworzone klasy, do jakich przyjmowani są uczniowie potrzebujący.

Pamiętajmy, że szkoły integracyjne powstały przy zaleceniu UNESCO, zgodnie z którym dzieci niepełnosprawne bądź wykazujące różnego rodzaju zaburzenia mogły pobierać naukę w skali masowej. Trzeba również zaznaczyć, że placówki tego rodzaju zapewniają im przecież najlepszą terapię biorąc pod uwagę potrzeby każdej, indywidualnej jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *